Inspirations-föreläsning

Välkommen till Några kvm liv!

Kontakta mig

Bli inspirerad och bidra till ett rikare växt- och djurliv!

Jag föreläser om Biologisk Mångfald och Permakulturodling. Kontakta mig för mer information.

Kontakta mig